FOR ADMISSION QUERIES CONTACT - 92250 23456 & Dial - 113, 9822938880

×
Key Functionaries

Key Functionaries

Mr. Benny Samuel

HOD, Convener [Admissions]

Mrs. Megha Sawangikar

HOD Chemistry

Dr. Prashant Chaudhari

HOD, Physics 1st Year Coordinator

Dr. Smita Nagtode

HOD E&TC

Mr. Ranjit Dhunde

HOD Maths

Dr. Rajendra Rewatkar

HOD EE

Mr. Amit Gudadhe

Incharge [Planning & Administration]

Dr. Dhananjay Ikhar

HOD Mechanical

Mr. Rahul Somalwar

HOD Electrical

Mr. Sachin Balvir

HOD IT

Mr. Vikas Palekar

HOD CSE

Dr. Shailesh Kediya

HOD MBA

Mrs. Nisha Thakur

HOD Civil

Mr. Pranav Charkha

Incharge [Academic Matters]

Mr. Arun Katara

Placement Officer

Mr. Mayur Deshpande

Administrative Officer